• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Jaarverslag 2016 is verschenen

  Het jaarverslag 2016 van het Vlaams Vredesinstituut is op 20 april gepresenteerd in het Vlaams Parlement.

  U kunt het ook digitaal raadplegen. Het jaarverslag bevat niet alleen cijfers en overzichten van onze werking in2016, maar ook essays en een interview over thema's die ons in 2016 in het bijzonder bezighielden.

  Download hier het jaarverslag (pdf)

 • Vroeger gaat niet over: boekvoorstelling

  Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Kazerne Dossin en het Vlaams Vredesinstituut  presenteren op 5 mei 2017 het boek ' Vroeger gaat niet over. Herinneringseducatie als pedagogische praktijk'.

  De boekvoorstelling vindt plaats in het Vlaams Parlement

  De toegang is vrij, maar inschrijven is verplicht.

  Lees hier meer over het boek en het programma

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…