• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • 'Deradicalisering'. Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

  Dit boek vertaalt vat internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme samen en vertaalt het naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen. 

  Download het rapport

  Lees meer…
 • Vacature directeur

  Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het mandaat van de huidige directeur, Tomas Baum, loopt ten einde. Daarom kijken wij uit naar een nieuwe gedreven directeur.

  Solliciteren kan tot 5 september 2017.

  Bekijk de gedetailleerde vacature 

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…