• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld

  Een nieuwe analyse van het Vredesinstituut: welke pistes zijn er om het zicht op de illegale vuurwapenmarkt in België structureel te verbeteren?

  Download het rapport

  Lees meer…
 • Advies Belgisch beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië

  De Voorzitter van het Vlaams Parlement vroeg  op 24 mei het advies van het Vlaams Vredesinstituut over amendementen bij een resolutie die in behandeling is in de Kamer. De adviesvraag gaat over de afbakening van het materieel toepassingsgebied van het voorgestelde wapenembargo ten aanzien van Saoedi-Arabië: zijn dual use goederen of goederen voor tweeërlei gebruik al dan niet inbegrepen?

  Lees meer

 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…