• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Q&A Wapenexport naar Saoedi-Arabië

  Op 9 januari was onze onderzoeker Diederik Cops aan het woord op Radio 1 over wapenexport naar Saoedi-Arabië. Wij stelden een Q&A op naar aanleiding van dit radiogesprek. Al enkele jaren verleent de Vlaamse Regering in principe geen vergunningen voor wapenexport naar Saoedi-Arabië. De meerderheid in het Vlaams Parlement wilt echter geen formeel wapenembargo omwille van de potentiële economische en politieke gevolgen voor Vlaanderen. Ondanks dit strenge beleid bestaat wel nog steeds de kans dat Vlaamse onderdelen via een omweg in Saoedi-Arabië belanden, omdat Vlaamse bedrijven vooral uitvoeren naar de defensie-industrie in andere Europese landen, via dewelke deze onderdelen in afgewerkte militaire systemen vervolgens aan Saoedi-Arabië kunnen worden geleverd.

  Lees meer…
 • controverse en polarisatie in de klas

  Q&A Controverse en polarisatie in de klas

  Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit en dat laat zich ook voelen op school. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Of hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? In zijn boek ‘Omgaan met controverse en polarisatie in de klas’ biedt onderzoeker Maarten Van Alstein pedagogische begeleiders, leraren, directies, lerarenopleiders en educatief medewerkers richtingwijzers over het aangaan van moeilijke gesprekken. Deze Q&A is een fragment uit een interview dat verschijnt in het tijdschrift #Schoolpraat van Pelckmans.

  Lees meer…
 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…