• Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut
  voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

In de kijker

 • Q&A Wapenexport naar Saoedi-Arabië

  Op 9 januari was onze onderzoeker Diederik Cops aan het woord op Radio 1 over wapenexport naar Saoedi-Arabië. Wij stelden een Q&A op naar aanleiding van dit radiogesprek. Al enkele jaren verleent de Vlaamse Regering in principe geen vergunningen voor wapenexport naar Saoedi-Arabië. De meerderheid in het Vlaams Parlement wilt echter geen formeel wapenembargo omwille van de potentiële economische en politieke gevolgen voor Vlaanderen. Ondanks dit strenge beleid bestaat wel nog steeds de kans dat Vlaamse onderdelen via een omweg in Saoedi-Arabië belanden, omdat Vlaamse bedrijven vooral uitvoeren naar de defensie-industrie in andere Europese landen, via dewelke deze onderdelen in afgewerkte militaire systemen vervolgens aan Saoedi-Arabië kunnen worden geleverd.

  Lees meer…
 • Q&A Schietpartijen in de publieke ruimte

  We zijn geschokt door de publieke schietpartij in de Antwerpse Brederodestraat op 2 februari. Naar aanleiding hiervan stelden we een Q&A op met onze onderzoeker Nils Duquet. Hij was van 23 tot 26 januari aanwezig in Wilton Park op uitnodiging van UNODC, het VN-orgaan voor de bestrijding van georganiseerde misdaad, om mee na te denken over hun vuurwapenstrategie. Experten van over heel de wereld; onderzoekers, politiemensen, aanklagers en gespecialiseerde agentschappen zaten er samen. Wat kunnen we nog doen aan wapengeweld? Volstaat een goede wapenwetgeving om misbruik tegen te gaan? 

  Lees meer…
 • Wapenhandel & -gebruik

  Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.

  Lees meer…
 • Omgaan met conflict en geweld in de samenleving

  Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

  Lees meer…